مهندس انصاری نیا

مهندس انصاری نیا

مدیر مجموعه

باتوجه به گستردگی دنیای کسب و کار به صورت تخصصی وارد بخش بازاریابی دیجیتال شدم و با حضور در پروژه های اجرایی مختلف تجارب منحصر به فردی در دنیای دیجیتال کسب کردم. اکنون در کنار هم با تجربه و خلاق مجموعه شهر تابلو را تاسیس کردیم تا در مسیر توسعه در کنار کسب و کارها همکار و همیار باشیم.

اطلاعات شخصی:

  • کارشناسی مهندس  فناورری اطلاعات اینترنت وشبکه گسترده

تماس تلفنی مستقیم باما
X