• نام پروژه: چلنیوم و باکس
  • محل نصب: تبریز خیابان اول عباسی روبهروی چشم پزشکی نیکوکاری
  • اندازه: 3**170
  • تاریخ انجام پروژه: 1402/5/30
  • مدت زمان اجرا پروژه: 1 ساعت
  • مجری پروژه: مجموعه شهر تابلو
  • نصاب: عطا -رضا
  • میزان رضایت مندی مشتری ازخدمات ارایه شده (0__10): 8
  • :
تماس تلفنی مستقیم باما
X