• نام پروژه: هاپیر آی تی
  • محل نصب: تبریز - خیابان ارک جنب دانشگاه معماری فروشگاه هایپر مارکت آیتی
  • اندازه: 17/5 متر
  • نحوه اجرا: کرره برقی
  • مدت زمان اجرا پروژه: 3 ساعت
  • مجری پروژه: شهر تابلو
  • نصاب: رضا - عطا
  • میزان رضایت مندی مشتری ازخدمات ارایه شده (0__10): 10
  • تاریخ نصب: 1401/8
  • :
تماس تلفنی مستقیم باما
X