• نام پروژه: نصب استیکر مش
  • خدمات انجام شده: نصب مش
  • اندازه: 12 متر
  • تاریخ انجام پروژه: 1402/05/23
  • مدت زمان اجرا پروژه: 1 ساعت
  • مجری پروژه: تابلو سازی شهر تابلو
  • نصاب: رضا
  • میزان رضایت مندی مشتری ازخدمات ارایه شده (0__10): 10
  • :
تماس تلفنی مستقیم باما
X