• نام پروژه: رونیکس
  • محل نصب: شهرستان میانه خ ترانزیت ابزرار فروشی امیر
  • اندازه: 70 متر
  • نحوه اجرا: کامپوزیت و ساخت قاب و ساخت لوگو
  • مدت زمان اجرا پروژه: 3 روز کاری
  • مجری پروژه: شهر تابلو
  • نصاب: مهندس کارگر -انصاری
  • میزان رضایت مندی مشتری ازخدمات ارایه شده (0__10): 7
  • تاریخ نصب: 1402/8
  • :
تماس تلفنی مستقیم باما
X