• 09147777344
  • شنبه تا پنج شنبه: 9صبح تا10 شب

09147777344

09147777344

bestchap97@gmail.com

bestchap97@gmail.com

ساعت کاری

شنبه تا پنج شنبه: 9صبح تا10 شب
  • نام پروژه: تعوض روی بنر
  • محل نصب: تبریر نرسیده چهار راه اخونی
  • اندازه: 5 متر
  • نحوه اجرا: نصب روی کار بدون پایین اوردن چهار چوب
  • مدت زمان اجرا پروژه: 1:30
  • مجری پروژه: شهر تابلو
  • نصاب: عطا -رضا
  • میزان رضایت مندی مشتری ازخدمات ارایه شده (0__10): 10
  • تاریخ نصب: 1402/6/12
تماس تلفنی مستقیم باما
X